30 kênh Youtube chọn lọc giúp bạn khám phá, học tiếng Pháp các trình độ

Dành cho trẻ em Monde des Titounis https://www.youtube.com/channel/UC8I-UIlXPNS4luC4iV7dRdQ Les Patapons https://www.youtube.com/user/ComptinesTVfr Les comptines de Gabriel https://www.youtube.com/channel/UCVi--cU7d7m6SUW5FtEVKjA Kids Tv Française - chansons de bébé https://www.youtube.com/channel/UC_CE5uL8tsIPsWCt4D8wc8A Kids Channel Française https://www.youtube.com/channel/UCCydXlO1j-Mdl1SowI1DFAA 1 jour,…